fbpx

Zamów Online

W przypadku zamówień telefonicznych, administratorem danych osobowych, jest restauracja, w której dokonują Państwo zamówienia. Szczegółowe dane podmiotu znajdują się na paragonie zakupu.


Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celach wykonania umowy, marketingowych, kontaktu z klientem przez administratora oraz podmioty zaufane administratora, realizacji uzasadnionego interesu administratora danych.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie administratora danych, w tym do podmiotów zaufanych administratora, agencji marketingowych oraz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.


Dane osobowe
przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Restauracja nie może wymagać innych danych aniżeli adres dostawy i telefon kontaktowy, celem realizacji danego zamówienia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.